Pravidla plavby

 

Všeobecně

  • Každý, kdo pluje s jakýmkoliv modelem lodě společně s ostatními, musí sledovat situaci na hladině a snažit se zabránit jakékoliv srážce s jiným plavidlem a dodržovat tyto pravidla plavby.

  • Stylem jízdy nesmí ohrožovat ostatní modely na hladině. Např. těsné předjíždění či míjení, úhybný manévr na poslední chvíli, plout těsně za zádí a pod.

  • Absolutní přednost mají plavidla provádějící např. tlačení nebo tažení modelu, který je neovladatelný, neschopný plout vlastní silou nebo jinak poškozený a je potřeba jej dopravit ke břehu.

  • Pokud se stane model neovladatelný, musí ten kdo model řídil zvednout ruku a okamžitě to ohlásit ostatním.

  • Model je možné zakotvit v pomalém pásmu, co nejblíže u břehu.

 

Plavební pásma

Do vzdálenosti 2m od břehu je pomalé pásmo, ve kterém se všechny lodě musí plout sníženou rychlostí a s maximální obezřetností. Obzvláště rychlé čluny (kluzáky a pod.) pokud nemohou plout pomalu, mohou plout v tomto pásmu pouze pokud přistávají nebo odplouvají. Jinak by měli toto pásmo co nejdříve opustit.

V tomto pásmu mohou lodě kotvit.

 

Míjení plavidel

Situace, kdy dvě plavidla plují proti sobě (obr.1). Je-li to možné, obě plavidla (oranžové i žluté) zahájí obrat vpravo a sníží rychlost. Poté co se minou, mohou pokračovat v původním kurzu.

Pokud jedno z plavidel nemůže provést úhybný manévr (oranžové), úhybný manévr provádí pouze plavidlo, které jej může provést (žluté). Druhé plavidlo (oranžové) sníží rychlost nebo zastaví. (obr.2)

Plachetnice při míjení provádí úhybný manévr také !

  obr.1                                   obr.2

 

Předjíždění plavidel

Rychlejší plavidlo (žluté) pokud chce předjet pomalejší (oranžové) provede předjížděcí manévr (obr.1). Při tom dbá aby svým manévrem neohrozilo pomalejší plavidlo (oranžové). Např. příďovou vlnou při příliš těsném předjetí a pod. Pomalejší plavidlo (oranžové) svůj kurs během doby kdy je předjížděno nemění.

V případě, že pomalejší plavidlo (žluté) je pomalejší než plachetnice (šedá) musí zahájit úhybný manévr a plachetnici uvolnit plavební dráhu (obr.2)

 obr.1                                obr.2

 

Přednosti při křížení plavební dráhy

V případě, že se plavební dráhy dvou plavidel kříží, má přednost plavidlo připlouvající z pravoboku (oranžové) . Plavidlo dávající přednost (žluté) musí snížit rychlost a nebo zcela zastavit (obr.1). Plachetnice (šedá) má přednost před každým plavidlem (oranžové) (obr.2).

 obr.1

 obr.2

 

Zpětný chod

Pokud plavidlo (žluté) pluje na zpětný chod dává přednost každému plavidlu (oranžové) bez ohledu na to, z které strany připlouvá.

 

Plavba ve stejném kurzu

Plují-li dvě plavidla ve stejném kurzu, je zakázáno měnit plavební dráhu tak, aby křížila plavební dráhu souběžně plujícímu plavidlu. V případě, že plavidlo (žluté) by při změně kurzu křížilo plavební dráhu souběžně plujícímu plavidlu (oranžové), musí zpomalit a změnu kurzu provést až jej sousední plavidlo (oranžové) mine.