Semaforová abeceda

 

Semaforová abeceda, také nazývaná vlajková či praporková, byla kdysi nejrozšířenější způsob dorozumívání v námořní dopravě.

Slouží k dorozumívání na delší vzdálenosti, ale s přímou viditelností. Správně se mají k signalizaci použít praporky, které tvoří bílé a červené trojúhelníky sešité do obdélníku 20 x 30 cm. Jednotlivá písmena jsou kódována vzájemným postavením paží. Zvláštní kód označuje pauzu a pozor. Anglický způsob, vycházející z pohybu paží ve směru hodinových ručiček, je součástí Mezinárodní signální knihy. Existují i semaforové abecedy národní, které se od anglického podstatně liší a mají s ním společných jen několik písmen.